Zaznacz stronę

Regulamin
Domu Brama Mazur

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00. Płatność za cały pobyt należy uiścić nie później niż w dniu przyjazdu.
 2. Kwaterowanie Gości odbywa się od godziny 15:00 do godziny 20:00. Późniejsze zakwaterowanie jest możliwe po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie pracownika recepcji Domu (drogą e-mailową lub telefoniczną), minimum 24 godziny przed planowanym przyjazdem.
 3. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłaszać pracownikowi Recepcji najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Pobyt zostanie przedłużony, o ile w Domu znajdować się będą wolne miejsca noclegowe.
 4. W cenę noclegu wliczony jest dostęp do kuchni, w której można przygotować sobie posiłki, kawa i herbata oraz internet Wi-Fi.
 5. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 (dotyczy również przyległego ogrodu). W tym czasie, osoby niezameldowane, nie mogą przebywać na terenie Domu.
 6. Rezerwacji dokonywać można za pomocą strony internetowej, drogą e-mailową, telefoniczną, na miejscu w Domu bądź przez serwisy rezerwacyjne (Booking).
 7. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji bezpośredniej (nie przez serwisy rezerwacyjne) jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji. Płatności należy dokonywać maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie będzie rozumiany jako anulacja rezerwacji.
 8. Wpłaty zaliczek należy dokonywać na konto: Franciszkańskie Centrum „Nasze Dobro” nr 27 1600 1462 1865 4946 2000 0006
 9. Rezerwacja może być anulowana do 14 dni przed datą przyjazdu, wówczas zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości. W przypadku krótszego terminu decyzję o zwrocie zaliczki podejmuje Właściciel obiektu.
 10. Należności za nocleg i inne usługi regulowane są gotówką lub kartą płatniczą, najpóźniej w dniu przyjazdu.
 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz zgoda Gościa na przestrzeganie zasad regulaminu (poprzez podpisanie Karty Meldunkowej).
 12. Palenie jest dozwolone tylko w miejscu do tego wyznaczonym, tj. palarnia oraz ogród. W pozostałych pomieszczeniach w Domu, w tym w pokojach, obowiązuje zakaz palenia. W Domu zainstalowane są czujki dymu. Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara w wysokości 200 zł.
 13. W Domu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia z personelem.
 14. Klucze do pokojów wraz z chipem prosimy oddawać do Recepcji przy opuszczeniu Domu.
 15. W razie utraty klucza do pokoju lub chipa, pobierana jest opłata 50 zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie jakichkolwiek przyrządów i urządzeń zasilanych energią elektryczną (m.in. grzałek i żelazek), a także innych substancji i urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Na terenie Domu jest możliwość skorzystania z żelazka w przeznaczonym do tego miejscu, po uprzedniej rozmowie z personelem.
 17. Zachowanie Gości Domu oraz osób trzecich, nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Dom może odmówić pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby. Należność za pobyt nie podlega w takim przypadku zwrotowi.
 18. Usterki w pokojach prosimy zgłaszać w Recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 19. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego oraz osoby, które wprowadził na teren Domu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania), spowoduje wszczęcie postępowania sądowego.
 20. Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w pokojach lub w innych miejscach na terenie Domu.
 21. Przedmioty pozostawione w pokoju po wymeldowaniu będą przechowywane przez 24 godziny w Recepcji lub po zgłoszeniu się właściciela odesłane na jego koszt lub przechowane do chwili osobistego odbioru.
 22. Dom posiada miejsca parkingowe monitorowane, ale niestrzeżone.
 23. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach i ogrodzie. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym Domu wspólne.
 24. Personel Domu dołoży wszelkich starań, aby Państwa pobyt był jak najbardziej komfortowy, a usługi przez nas świadczone były na jak najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, prosimy o zgłaszanie uwag do recepcji.

Życzymy miłego pobytu,
Dom Brama Mazur

Kontakt

Zadzwoń, wyślij email lub użyj poniższego formularza.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od 10 do 20.

13 + 5 =

Ostróda, ul.Franciszkańska 1
+48 690 257 739
kontakt@dombramamazur.pl

Pensjonat Brama Mazur

Franciszkańska 1, Ostróda